Hoe bewaak je de kwaliteit van onderwijs op een buitenlandse vestiging?

Steeds vaker verzorgen hogeronderwijsinstellingen programma’s in een ander land dan waar ze gevestigd zijn. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je onderwijs op afstand?

Dat dit niet altijd goed gaat, bewijst het recente nieuws maar weer rondom een Nederlandse hogeschool die programma’s aanbiedt in Qatar. Het is een van de thema’s die centraal stond op de Ontmoetingsdag Onderwijsvergelijking, die Nuffic afgelopen 7 maart in Den Haag organiseerde.

Op deze dag kwamen zo’n honderd admissions officers van de hogeronderwijsinstellingen in ons land samen om te netwerken en te worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvergelijking. Zoals over Transnational Education (TNE). Waar kan het nu misgaan?

Transnational Education

Met name hoger onderwijsinstellingen uit het Verenigd Koninkrijk maken gebruik van deze constructie, waarbij ze onderwijs(programma’s) verzorgen bij instellingen in een ander land. De studenten daar kunnen dan een Brits diploma halen. De instellingen die het programma uitvoeren blijken echter niet altijd erkend te zijn, en het toezicht op het onderwijs zelf is lastig. De Universiteit van Wales ging uiteindelijk aan dit soort misstanden ten onder.

Hoog op de agenda

“Het is momenteel dan ook een heel erg actueel onderwerp binnen diplomawaardering”, vertelt Marijke Blom-Westrik van Nuffic, coördinator van de Ontmoetingsdag. “Het staat hoog op de agenda van internationale onderwijsconferenties als TAICEP en binnen ons internationale netwerk ENIC-NARIC worden er momenteel veel mailtjes heen en weer gestuurd met vragen over dit onderwerp. Het kwaliteitstoezicht bij TNE is een punt van zorg.”

Blom-Westrik gaf op de Ontmoetingsdag een interactieve workshop over TNE. Wat is het precies en hoe ga je ermee om? Aan de hand van verschillende cases worden good en bad practices besproken. “Ik wil vooral ook graag aan de hand van deze cases de discussie aangaan met de aanwezigen, om te zien hoe de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen hierover denken en wat hun ervaringen hiermee zijn. Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van een programma dat op afstand wordt verzorgd goed blijft?”

Allereerst moet de instelling die het programma uitvoert erkend zijn. Wat verder helpt is als de samenwerkingsafspraken voldoen aan de wetgeving van beide landen. “Check daarom goed de kwaliteitszorg”, beveelt Blom-Westerik aan. “Wordt de kwaliteit bewaakt en door wie? Is de kwaliteit hetzelfde als die van het programma in het thuisland? (academische kwaliteit, studielast, toelatingseisen, staf, diploma). Beide instellingen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma.”

Automatische erkenning

Een andere trend in onderwijsvergelijking dat centraal staat op de Ontmoetingsdag is automatische erkenning, sinds kort weer hoog te vinden op de Europese onderwijsagenda. Met de creatie van de European Education Area (EEA) willen Europese leiders de kwaliteit van het hoger onderwijs en de mobiliteit van studenten en werknemers een nieuwe impuls geven. Wederzijdse erkenning van diploma’s is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De Europese Commissie nam op 14 november 2018 een aanbeveling aan om automatische erkenning van diploma’s in de EEA te bevorderen. Maar wat houdt dat nu in? En wat wordt er nu en in de toekomst van de hoger onderwijs instellingen verwacht?

Op de Ontmoetingsdag gaven Katrien Bardoel en Bas Wegewijs van Nuffic daarover een interactieve workshop. Bardoel legt uit: “Tijdens de sessie bespreken we verschillende manieren waarop automatische erkenning in Europa plaatsvindt. Samen gaan we buitenlandse diploma’s toetsen om te bepalen of ze in aanmerking komen voor automatische erkenning.”

‘Het gaat om de wil en het vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels’

6 juli 2020
Met een diploma krijg je niet automatisch toegang tot een vervolgopleiding in het buitenland. Het kost vaak veel tijd en geld om een diploma erkend te krijgen en dat moet anders.

De diploma-uitdaging van het online leren

19 november 2019
Over de vraag hoe de waarde van een grote verscheidenheid aan certificaten, badges en andere micro-diploma’s moet worden beoordeeld.