Handreiking internationalisering basisonderwijs geactualiseerd

Hoe ga je aan de slag met internationalisering in het basisonderwijs? Waar vind je informatie? Hoe maak je een beleidsplan?

Dat staat in de geactualiseerde Handreiking internationalisering primair onderwijs. Speciaal voor bestuurders, schoolleiders en coördinatoren internationalisering in het basisonderwijs hebben Nuffic en de PO-Raad de Handreiking internationalisering primair onderwijs samengesteld.

Subsidiemogelijkheden

In deze digitale uitgave staan algemene informatie, subsidiemogelijkheden, het maken van een beleidsplan, een stappenplan en andere tools. Ook wordt aandacht besteed aan internationale beleidsontwikkelingen.

De Handreiking is geactualiseerd. Alle cijfers zijn aangepast, er is voor een andere hoofdstukindeling gekozen en de tekst is geüpdatet.

Handreiking internationalisering primair onderwijs(1.2 MB)‌ (646.2 kB)

Conferentie 'English for all'

Op 23 maart 2018 vindt dé conferentie over internationalisering op de basisschool plaats.‘English for all: voorbereid de wereld in’ staat in het teken van Engels en wereldburgerschap voor alle leerlingen, van groep 1 t/m 8.

Wat zijn de gevolgen van corona voor internationalisering? Deel 2: digitalisering

21 april 2020
Internationale samenwerking is essentieel om de coronacrisis door te komen. Maar grootschalige verschuivingen in de internationalisering van het onderwijs lijken onvermijdelijk. Wij inventariseren wat hierover zoal geschreven wordt.

Internationale studentenmobiliteit: wat gaat er veranderen?

8 april 2020
Internationale samenwerking is essentieel om de coronacrisis door te komen. Maar grootschalige verschuivingen in de internationalisering van het onderwijs lijken onvermijdelijk. In een serie artikelen inventariseert Nuffic wat hierover zoal geschreven en gezegd wordt.

Webinar Internationalisation at Home

25 juni 2020 13:00 - 25 juni 2020 16:00
Online
Webinar van Nuffic en Hogeschool Utrecht over Virtual Exchange (VE).