Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

meer over:
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.
MBO studente

Studenten, die kiezen voor een internationale stage, willen ook graag in het buitenland een examen afleggen. Het bespaart ze studietijd en het erkende leerbedrijf kan een prima examenlocatie zijn.

Mbo-studenten gaan voor hun opleiding steeds vaker naar het buitenland. Tijdens een stage in het buitenland doen ze niet alleen werkervaring op. Het verbreedt ook hun horizon en ze leren de taal en nieuwe culturen kennen. Internationalisering wordt meegenomen in de teamplannen en maakt deel uit van het curriculum.

Praktische handvatten

Voor examinering in het buitenland gelden geen andere regels dan in Nederland. Het borgen van de kwaliteit ter plaatse, volgens de Nederlandse eisen, heeft wel praktische consequenties. Denk bijvoorbeeld aan taal, context, examenlocatie en de deskundigheid van assessoren.

“We willen dat een buitenlandervaring voor elke student een mogelijkheid is. Bij een groeiend aantal stages in het buitenland neemt ook de behoefte toe om daar ter plaatse te kunnen examineren.”, zegt Danielle Vogelaar, projectleider bij Nuffic. “De voorwaarden waarbinnen kwalificerende examinering mag plaatsvinden, zijn voor scholen lang niet altijd helder. Er bleek behoefte aan duidelijkheid en goede ervaringen om het examen op gestructureerde en gedegen wijze uit te voeren. De handreiking biedt teams en examencommissies die praktische handvatten.”

Behaald cijfer zichtbaar

Het resultaat van een afgelegd examen in het buitenland kan met een vrijstelling meetellen voor het behalen van een mbo-diploma. Vogelaar: “Als er dus al vrijstelling wordt verleend, staat er meestal geen cijfer op de resultatenlijst. Er staat enkel een ‘V’ van vrijstelling. Het advies aan scholen is om het behaalde cijfer op de resultatenlijst te vermelden. Dat is een veel betere waardering van zo’n unieke leerervaring en hun leerresultaten. Het resultaat telt dan ook mee voor het gemiddelde, wat de doorstroom naar het hbo vergemakkelijkt”.

Voor teams en examencommissies

Het NCP ECVET en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering ontwikkelden de handreiking voor alle mbo-scholen, teams en examencommissies die zich bezighouden met of zich oriënteren op examinering in het buitenland. Download de handreiking op de website van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering.

Het ministerie van OCW, de MBO Raad, het NA Erasmus+, experts van mbo-scholen en Nuffic onderschrijven het belang van de mogelijkheid van examinering in het buitenland en werkten mee aan de totstandkoming van deze handreiking.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

‘Dit was geen schoolreisje’

16 september 2019
De studenten van drie Groningse scholen bouwden vijf jaar op rij aan een huiswerkverblijf in Roemenië. Nu dat klaar is, gaan ze in hetzelfde dorp tiny houses bouwen.

Op trainingskamp in de omgeving van Kazan

1 augustus 2019
Hoe bereid je je voor op een wereldkampioenschap voor beroepen? Door op trainingskamp te gaan, zoals dat in de topsport ook gebeurt. Dat is precies wat Sander Damsma van het Deltion College in Zwolle deed. Samen met zijn begeleider, expert Johan van Dijk, trainde hij in Rusland.

Contactseminar in Tunesië voor het Hoger Onderwijs

25 september 2019 09:00 - 27 september 2019 18:00
Contactseminar in Tunesië
Nationaal Agentschap Erasmus+ organiseert een contactseminar om de samenwerking tussen Nederlandse en Tunesische hoger onderwijsinstellingen te stimuleren.