Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

meer over:
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.
MBO studente

Studenten, die kiezen voor een internationale stage, willen ook graag in het buitenland een examen afleggen. Het bespaart ze studietijd en het erkende leerbedrijf kan een prima examenlocatie zijn.

Mbo-studenten gaan voor hun opleiding steeds vaker naar het buitenland. Tijdens een stage in het buitenland doen ze niet alleen werkervaring op. Het verbreedt ook hun horizon en ze leren de taal en nieuwe culturen kennen. Internationalisering wordt meegenomen in de teamplannen en maakt deel uit van het curriculum.

Praktische handvatten

Voor examinering in het buitenland gelden geen andere regels dan in Nederland. Het borgen van de kwaliteit ter plaatse, volgens de Nederlandse eisen, heeft wel praktische consequenties. Denk bijvoorbeeld aan taal, context, examenlocatie en de deskundigheid van assessoren.

“We willen dat een buitenlandervaring voor elke student een mogelijkheid is. Bij een groeiend aantal stages in het buitenland neemt ook de behoefte toe om daar ter plaatse te kunnen examineren.”, zegt Danielle Vogelaar, projectleider bij Nuffic. “De voorwaarden waarbinnen kwalificerende examinering mag plaatsvinden, zijn voor scholen lang niet altijd helder. Er bleek behoefte aan duidelijkheid en goede ervaringen om het examen op gestructureerde en gedegen wijze uit te voeren. De handreiking biedt teams en examencommissies die praktische handvatten.”

Behaald cijfer zichtbaar

Het resultaat van een afgelegd examen in het buitenland kan met een vrijstelling meetellen voor het behalen van een mbo-diploma. Vogelaar: “Als er dus al vrijstelling wordt verleend, staat er meestal geen cijfer op de resultatenlijst. Er staat enkel een ‘V’ van vrijstelling. Het advies aan scholen is om het behaalde cijfer op de resultatenlijst te vermelden. Dat is een veel betere waardering van zo’n unieke leerervaring en hun leerresultaten. Het resultaat telt dan ook mee voor het gemiddelde, wat de doorstroom naar het hbo vergemakkelijkt”.

Voor teams en examencommissies

Het NCP ECVET en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering ontwikkelden de handreiking voor alle mbo-scholen, teams en examencommissies die zich bezighouden met of zich oriënteren op examinering in het buitenland. Download de handreiking op de website van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering.

Het ministerie van OCW, de MBO Raad, het NA Erasmus+, experts van mbo-scholen en Nuffic onderschrijven het belang van de mogelijkheid van examinering in het buitenland en werkten mee aan de totstandkoming van deze handreiking.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Acht initiatieven voor nieuwkomers en vluchtelingen

20 juni 2019
Goed onderwijs is belangrijk voor de integratie van nieuwkomers en vluchtelingen. Zeven handige initiatieven voor een goede start in Nederland, en één in het buitenland.

Internationale leerlingen maken het verschil in Apeldoorn

7 juni 2019
Afgelopen mei stond Global Citizen School het Veluws College Mheenpark in Apeldoorn een weeklang in het teken van Make a Difference (MAD), dat gefinancierd is door Erasmus.

Innovatieve eTwinning-workshop in Madeira

3 oktober 2019 09:00 - 5 oktober 2019 18:00
Innovatieve eTwinning-workshop, Funchal, Madeira
Werk je in het onderwijs en heb je ervaring met het opstarten van een internationaal project via eTwinning? Kom dan naar de Professional Development Workshop in Funchal, Madeira.

Europees eTwinning-transborderseminar voor taaldocenten

10 oktober 2019 09:00 - 12 oktober 2019 18:00
Europees transborder-seminar voor taaldocenten, Cardiff
Taaldocenten opgelet! Geef jij les aan leerlingen/studenten tussen de 16 en 19 jaar? Dan heb je de kans om namens eTwinning Nederland mee te gaan naar een Europees seminar in Cardiff.