Handen ineen voor huisvesten internationale studenten

meer over:
Ook dit jaar waren er veel verhalen te lezen over internationale studenten die bij de start van het academische jaar nog geen kamer gevonden.

Noodgedwongen overnachten ze in hostels, bij vrienden of zelfs in tenten. En als ze woonruimte gevonden hebben, betalen ze vaak teveel of komen ze in aanraking met verhuurders die geen huurcontracten willen afsluiten of er andere dubieuze eisen op nahouden.

Betere samenwerking tussen partijen en meer evenwicht tussen vraag en aanbod is hard nodig. Het Landelijk Platform Studentenhuisvesting presenteert daar vandaag een plan voor tijdens het jaarlijkse congres over studentenhuisvesting van Kences.

De G4, Netwerk Kennissteden Nederland, VSNU, Vereniging Hogescholen, Kences, Vastgoed Belang, de Landelijke studentenvakbond, Nuffic, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werken de komende 3 jaar aan 3 pijlers:

  1. Het verbeteren van inzicht in vraag en aanbod;
  2. Het maken van afspraken en plannen over mogelijke uitbreiding van studentenhuisvesting;
  3. Het geven van betere voorlichting aan studenten over hun rechten en plichten als huurders.

Inzichten vraag en aanbod verbeteren

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting beschrijft hoe de studentenpopulatie en -huisvesting zich de komende jaren ontwikkelen. De referentieraming van OCW en de data over internationale studenten van Nuffic dragen bij aan een completer en betrouwbaarder beeld van de hele studentenpopulatie.

Verbeteren positie studenten

Om studenten beter te informeren over hun rechten en plichten zijn er verschillende initiatieven. Nuffic geeft bijvoorbeeld informatie over het Nederlandse woonsysteem op de Study in Holland website en via de Neso-kantoren. Het ministerie van BZK voert de campagne wegwijsmetjehuurprijs.nl, een site waar studenten de maximale huurprijs van hun kamer kunnen berekenen en toetsen bij de Huurcommissie. De site wordt nu ook vertaald in het Engels. De Landelijke Studentenvakbond en ESN riepen eerder al de Housing Hotline in het leven waar internationale studenten melding kunnen maken van misstanden.

Goede opvang

Han Dommers, manager Studentenmobiliteit en Binding ondertekent namens Nuffic het actieplan. “De 122.000 internationale studenten die dit jaar in Nederland studeren, komen van over heel de wereld hiernaartoe om te studeren. Het is belangrijk dat zij niet alleen een goede studie-ervaring in ons land hebben en bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, maar dat zij ook goed opgevangen worden en ergens prettig kunnen wonen.”

Het landelijke actieplan volgt na een oproep van de Tweede Kamer aan alle betrokken partijen bij studentenhuisvesting om tot een nieuw landelijk actieplan komen.

Lees de Landelijke monitor studentenhuisvesting.

Reactie Nuffic op het interdepartementaal beleidsonderzoek internationalisering

9 september 2019
Nuffic is blij met de bevestiging van de grote waarde die het kabinet aan internationalisering toekent voor het onderwijs, wetenschap, samenleving, economie en arbeidsmarkt.

Internationale student vindt met moeite zijn weg in Nederland

18 juni 2019
Internationale studenten hebben grote moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Ze missen contact met hun Nederlandse studiegenoten, vinden moeilijk een woonplek vinden en ervaren veel stress. Dit blijkt uit het Annual International Student Survey.

Week of the International Student 2019

17 november 2019 00:00 - 23:00
Activiteiten van onderwijsinstellingen in heel Nederland.