Global Citizen scholen leiden wereldburgers op

Op 21 november trapt een nieuw scholennetwerk af met een feestelijke kick-off bijeenkomst in Bussum: het Global Citizen Network.
International onderwijs in het voortgezet onderwijs

De ruim 70 scholen in het voortgezet onderwijs die zijn aangesloten hebben één ding vooral voor ogen: het opleiden van leerlingen tot wereldburger. Joke Hengefeld-van Koningsbruggen is een van de twee voorzitters van de stuurgroep van het nieuwe netwerk en licht toe.

“We zijn een groep scholen die samenwerken aan de ontwikkeling van wereldburgerschap en internationalisering in het voortgezet onderwijs. Die geven we vorm in onze leerlijnen, activiteiten en projecten op de scholen.” Het Global Citizen Network is ontstaan uit het samengaan van twee eerdere scholennetwerken het Elos en Nivo-netwerk.

Wereldburgerschap

In de nieuwe vorm zal die ontwikkeling sneller gaan, aldus Hengefeld-van Koningsbruggen. Dat komt goed uit, want wereldburgerschap is iets dat de Nederlandse jongeren nodig hebben, stelt ze. “De leerlingen van nu moeten vaardigheden ontwikkelen om wereldwijd samen te werken en internationaal verantwoordelijkheid te nemen. De wereld ligt open. Als toerist doen ze bijvoorbeeld al ervaringen op. Als wereldburger leer je andere culturen respecteren en accepteren. Ik denk dat het van levensbelang is dat alle leerlingen die vaardigheden meekrijgen. We zijn tenslotte een klein landje dat deel uitmaakt van de Global Village.”

Een intercultureel tintje

Via het netwerk komen deze grote ambities in kleinere vorm terecht op de aangesloten scholen. Binnen het netwerk delen de scholen ervaringen en kennis met elkaar. Hengefeld-van Koningsbruggen: “Zo stimuleren ze elkaars groeiproces. Het is dan ook vooral een lerend netwerk, waarbij we vooral als doel voor ogen hebben om de kwaliteit van het wereldburgerschap en internationalisering te verbeteren.”

Wat levert het op om lid te worden als school? Je krijgt lessen met een intercultureel tintje, zoals via eTwinning, een taaldorp of gastdocenten. Alle vakken doen mee. Wel is er volgens Hengefeld-van Koningsbruggen speciale aandacht voor talen. Naast de geijkte talen als Frans, Engels en Duits, is er bij ons op school ook aandacht voor Spaans en Chinees. Als je wilt opereren op wereldniveau moet je wel de talen beheersen.” De andere scholen van het netwerk hebben allemaal meer aandacht voor taalonderwijs, onder meer met Doeltaal=voertaal en taalmethodes als DELF, Goethe, Anglia of Cambridge

Nuffic speelt een centrale rol bij het netwerk door zaken samen te brengen en inhoudelijk goede bijeenkomsten te organiseren. "Wij zijn het aanspreekpunt voor scholen, we brengen ze bij elkaar en zorgen voor aandacht op de nationale en internationale onderwijsagenda”, vertelt Trudy Manders van Nuffic. "In het nieuwe Global Citizen Network kunnen scholen leren van elkaar en gebruikmaken van de begeleiding en professionele trainingen van Nuffic. Bijvoorbeeld door middel van netwerkbijeenkomsten, adviesgesprekken, collegiale inspiratiebezoeken, trainingen en het ontwikkelen en delen van lesmateriaal en -methoden. Daarmee kunnen ze hun internationale activiteiten versterken en verder professionaliseren, op hun eigen manier en in hun eigen tempo."

Global Citizens

Daarnaast hebben scholen uit het netwerk de mogelijkheid zich te laten certificeren. Het nieuwe netwerk biedt hiervoor een kwaliteitsstandaard en competentieraamwerk. Op de scholen die gecertificeerd zijn krijgen de leerlingen een certificaat Global Citizen mee . Tijdens hun schoolperiode houden leerlingen houden een (digitaal) portfolio bij, waarmee ze laten zien wat ze hebben geleerd. Dit helpt bij toelating tot een opleiding of het vinden van een baan in binnen- of buitenland. De komende zomer zullen dan ook de eerste Global Citizens de wereld in gaan. “Leerlingen die in het vo al zijn toegerust om de wereld in te gaan met studie en beroep hebben een streepje voor. Het is goed voorbereid te zijn.”

Overigens hoef je als wereldburger niet per se de wereld in te gaan. “Wereldburgerschap begint al om de hoek”, stelt Hengefeld. “Ook dichtbij hebben we in Nederland te maken met culturele diversiteit. We hoeven niet per se verre reizen te maken om andere culturen te leren kennen. De verbinding maken met die andere culturen, daar gaat het om in wereldburgerschap.”

Op 21 november vindt de feestelijke kick-off plaats van het nieuwe netwerk in Bussum: https://www.nuffic.nl/agenda/21november/

Meer weten over het Global Citizen Network: www.nuffic.nl/globalcitizen

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

'Onderwijs in wereldburgerschap nu belangrijker dan ooit'

8 mei 2020
Karen Peters, bestuurder basisonderwijs en lid adviesraad Nuffic, over de gevolgen van de coronacrisis.

Wereldburgerschap op de basisschool (deel 3)

7 februari 2020
Hoe geven basisscholen vorm aan wereldburgerschap? Dit is het laatste deel van onze driedelige serie met inspirerende tips en tricks. "Je moet niet alles tegelijk willen."

Conferentie: 'Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!'

11 september 2020 09:00 - 16:30
De ReeHorst, Ede
Wil je beginnen met wereldburgerschap, vvto of uitwisselen? Of ben je toe aan de volgende stap? Kom dan naar dé conferentie over internationalisering in het primair onderwijs.