Expertisecentrum stelt docent centraal

Wat heeft een docent nodig om goed onderwijs met internationale elementen te kunnen verzorgen?

Dat is de belangrijkste vraag voor het nieuwe Centre of Expertise for Global Learning. “Wil je echt meters maken met internationalisering, dan moet je beginnen bij de docent.”

Het expertisecentrum is een samenwerkingsverband van lectoren die onderzoek doen naar internationalisering in het onderwijs. Het initiatief komt van de Haagse Hogeschool, Hogeschool van Rotterdam en Stenden. De Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool en Zuyd Hogeschool sloten zich aan. Ook Nuffic doet mee.

Nuffic lijkt een vreemde eend in de bijt, zegt Roos Hogenkamp, hoofd Kennis & Innovatie. “Maar wij willen graag alle onderzoekers op het gebied van internationalisering in het onderwijs samenbrengen.” Daarom organiseerde Nuffic vorig jaar een bijeenkomst, waar de lectoren afspraken om meer samen op te trekken en ervaringen uit te wisselen. Hogenkamp op haar beurt betrekt de lectoren bij het onderzoeksvoorstel dat Nuffic wil indienen bij het ministerie van OCW.

Missing link

Een conferentie op 19 en 20 september markeert de start van het expertisecentrum. ‘Professional development of lecturers – the missing link in internationalisation’ is het thema. In sessies komt onder meer het begeleiden van online samenwerking met studenten in het buitenland aan de orde, en hoe docenten reflectie op internationale ervaringen kunnen faciliteren. De conferentie is niet alleen bedoeld voor onderzoekers, maar ook voor bijvoorbeeld medewerkers van hrm-afdelingen en onderwijscentra. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Hogenkamp heeft er wel een verklaring voor dat de aandacht voor de rol van docenten in internationalisering tot nu toe erg mager is. “Hun werkdruk is hoog. En het idee bestaat dat internationalisering een taakverzwaring betekent. Maar wil je echt meters maken, dan moet je beginnen bij de docent. Zodat die weet hoe te handelen in een international classroom.”

Onderzoek

De professionele ontwikkeling van docenten op het gebied van internationalisering is dus een belangrijk aandachtspunt van het expertisecentrum. Dat geldt ook voor de effecten van die internationalisering op de competenties van studenten. Het onderzoek richt zich op alle sectoren, met de nadruk op het hoger onderwijs.

Hogenkamp ziet Nuffic graag als een partij die ook onderzoek doet. “We hebben ons onderzoeksteam net flink uitgebreid, met vier onderzoekers voor primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Het ministerie van OCW wil meer evidence based beslissingen kunnen nemen. En ook uit de markt is daar vraag naar.”

Diplomawaardering tijdens COVID-19

20 mei 2020
Wat zijn de mogelijke gevolgen van COVID-19 op de erkenning van diploma's? Wereldwijde samenwerking zorgt voor eenduidigheid.

‘Universiteiten laten zich nu wereldwijd van hun beste kant zien’

17 april 2020
Bert van der Zwaan over de gevolgen van de coronacrisis

EAIE-conferentie 2020

13 oktober 2020 09:00 - 16 oktober 2020 17:00
Fira Barcelona, Barcelona
Jaarlijkse Europese netwerkconferentie voor hoger onderwijs.