Diplomawaardering

Diplomawaardering tijdens COVID-19

meer over:
Wat zijn de mogelijke gevolgen van COVID-19 op de erkenning van diploma's? Wereldwijde samenwerking zorgt voor eenduidigheid.
2 minuten

Liever in het Engels? Read about recognition of foreign qualifications in English

Terwijl inmiddels een (flinke) dip wordt verwacht in de internationale studentenmobiliteit, zijn de aantallen diplomawaarderingen bij Nuffic nog steeds als vanouds. Betekent dit dat COVID-19 geen effect zal hebben op de erkenning van diploma's?

Hierover is nog weinig geschreven. Tot nu toe, want deze week is het volgende paper gepubliceerd: Recognition of foreign qualifications in times of COVID-19. A reflection document for the ENIC NARIC Networks and their stakeholders.

Eerlijke erkenning van diploma's

Doel van het paper is om ook ten tijde van COVID-19 eerlijke erkenning van diploma's volgens de principes van de Lissabon Erkenningsconventie te waarborgen. Het document is dan ook een co-productie tussen het orgaan dat toeziet op de Lissabon Erkenningsconventie, en het bestuur van het internationale samenwerkingsverband van 57 erkenning centra, de ENIC-NARIC netwerken. Aan bod komen:

  1. mogelijke gevolgen voor erkenning;
  2. het effect van COVID-19 op ENIC-NARIC centra;
  3. een serie acties om te zorgen dat diploma's ook ten tijde van COVID-19 eerlijk worden erkend.

Europese samenwerking

Het paper vormt de basis voor de coördinatie van vervolgacties in het ENIC-NARIC netwerk om COVID-19-gerelateerde uitdagingen samen op te lossen. NARIC staat voor National Academic Recognition Information Centres. ENIC staat voor European Network of Information Centres. De Europese ENIC-NARIC-centra werken nauw samen, onder andere in projecten om het beleid en de processen voor de erkenning van diploma's te verbeteren.

Wij zijn het ENIC-NARIC-centrum voor Nederland. Jenneke Lokhoff is vanuit Nuffic nauw betrokken als Vice-President van het ENIC-Bureau en co-auteur van dit stuk.

Lees meer over de verschillende projecten om erkenning te stroomlijnen (Engelstalig).

‘Het gaat om de wil en het vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels’

6 juli 2020
Met een diploma krijg je niet automatisch toegang tot een vervolgopleiding in het buitenland. Het kost vaak veel tijd en geld om een diploma erkend te krijgen en dat moet anders.

‘Universiteiten laten zich nu wereldwijd van hun beste kant zien’

17 april 2020
Bert van der Zwaan over de gevolgen van de coronacrisis.