CDA: bekijk ruimere bekostiging Nederlandstalige bachelors

Moeten we Nederlandstalige of tweetalige bachelors meer bekostigen dan opleidingen in een andere taal? Dat wil het CDA graag onderzoeken.

CDA-kamerlid Harry van der Molen vroeg de minister in een motie om daar advies over te laten uitbrengen door de Commissie-Van Rijn. Die onderzoekt hoe de financiering van universiteiten en hogescholen beter kan worden afgestemd op actuele ontwikkelingen, waaronder internationalisering.

Het CDA denkt dat een beperktere bekostiging van anderstalige bachelors een instrument kan zijn om de instroom van buitenlandse studenten uit de EU beter te kunnen sturen. Vanwege EU-regels mogen Nederlandse hogeronderwijsinstellingen niet meer collegegeld vragen aan studenten uit de EU dan aan Nederlandse.

Onderzoek naar internationalisering

In reactie op de motie liet minister Van Engelshoven weten geen extra opdrachten aan de Commissie-Van Rijn te willen meegeven. Zij wees ook op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek over internationalisering, dat dit voorjaar klaar is en onderwerp wordt van een debat in de Kamer: “Het is een rapport dat de kansen, risico's en consequenties van internationalisering in het hoger onderwijs in kaart brengt, zeker ook in financiële zin.”

Van der Molen overweegt nu zijn motie aan te passen. De Tweede Kamer stemt daar dinsdag over.