Capaciteitsopbouwproject resulteert in duurzame samenwerking met Jemen

Het bedrijfsleven in Jemen heeft de afgelopen jaren een stap vooruit gezet door de input van 200 hoogopgeleide, internationaal georiënteerde managers.

Dat is het resultaat van een capaciteitsopbouwproject dat is uitgemond in structurele samenwerking tussen Maastricht School of Management en Sana’a University.

Met een bruto binnenlands product van zo’n $1000 per hoofd van de bevolking is Jemen het armste land op het Arabisch Schiereiland. Het land heeft, net zoals zijn buurstaten, een olievoorraad. Maar de verwachting is dat die binnen een jaar of vijf op zal zijn. Daarom is het van groot belang dat de economie ook op andere terreinen wordt ontwikkeld.

Eind 2004 startte een capaciteitsversterkingsproject, beheerd door Nuffic, om een Master of Business Administration (MBA) op te zetten met Sana’a University. Naast olie was de economie van Jemen eenzijdig gericht op landbouw. De overheid wilde daarom al geruime tijd het niveau van het management verhogen in de private sector, met name op het strategisch niveau.

Hoogwaardige opleiding

Maastricht School of Management (MSM), die al 35 jaar MBA’s over de hele wereld verzorgt met lokale partners, voerde het project uit. “We hebben ons programma aangepast aan de lokale situatie, het curriculum ontwikkeld en docenten getraind in innovatief onderwijs”, vertelt Meinhard Gans, Associate Dean International Projects & Consultancies. “Dat heeft geresulteerd in een hoogwaardige tweejarige managementopleiding, want de studenten combineren deze studie met een baan.”

Na afloop van het project, dat 4 jaar duurde, werd de samenwerking tussen MSM en Sana’a University voortgezet. “Veel van onze projecten eindigen in een partnership”, legt Gans uit. “Wij zijn een instelling voor internationaal onderwijs, en het is onze missie om hoogwaardig managementonderwijs zo breed mogelijk toegankelijk te maken voor studenten uit landen in ontwikkeling. Dat zit in onze genen.”

Internationale accreditatie

MSM borgt de innovatie, de kwaliteit en de internationale oriëntatie van de joint degree- opleiding aan Sana’a University. Bovendien heeft het Maastrichtse opleidingsinstituut een internationale accreditatie, die ook geldt voor de partnerinstellingen. Gans: “We hebben inmiddels 200 managers kunnen afleveren, die over de grenzen heen kijken. Voor het bedrijfsleven en Jemen is dat heel belangrijk”.

Een voorwaarde voor MSM is dat de samenwerking kostendekkend is. Studenten betalen een behoorlijke fee, waarvan de helft naar Maastricht gaat. “Het is een uitdaging om studenten te werven die de volledige fee kunnen betalen”, zegt Gans, “maar bedrijven hebben behoorlijke opleidingsbudgetten. Het programma staat commercieel in de markt.”

Burgeroorlog

In 2015 brak in Jemen een verwoestende burgeroorlog uit tussen de overheid, gesteund door een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, en Houthi-rebellen. Toch heeft de samenwerking stand kunnen houden. Dat is verbazingwekkend, vindt ook Gans. “Het programma loopt en de universiteit is open. Een deel van de lessen geven we nu in Maleisië, omdat onze docenten niet naar Jemen kunnen gaan. En er komen meer studenten uit Jemen voor een tijdje naar Maastricht.”

Dit najaar wordt de samenwerking zelfs verder uitgebreid. Dan start bij Sana’a University een Master in Management. De samenwerking is op dezelfde leest geschoeid als bij de MBA-opleiding. Een verschil is dat het geen joint degree-opleiding is; de studenten ontvangen alleen een diploma van MSM.

Beide partijen is er veel aan gelegen om de samenwerking voort te zetten, ook al wordt dat bemoeilijkt door de burgeroorlog. Gans: “Wij juichen het toe dat projecten uitmonden in structurele samenwerking. Zo kunnen we duurzaam bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen.”

Diplomawaardering tijdens COVID-19

20 mei 2020
Wat zijn de mogelijke gevolgen van COVID-19 op de erkenning van diploma's? Wereldwijde samenwerking zorgt voor eenduidigheid.

‘Universiteiten laten zich nu wereldwijd van hun beste kant zien’

17 april 2020
Bert van der Zwaan over de gevolgen van de coronacrisis

EAIE-conferentie 2020

13 oktober 2020 09:00 - 16 oktober 2020 17:00
Fira Barcelona, Barcelona
Jaarlijkse Europese netwerkconferentie voor hoger onderwijs.