Buitenlandse student levert overheid geld op

De komst van buitenlandse studenten levert de Nederlandse schatkist per saldo duizenden euro’s per student op, blijkt uit onderzoek dat het Centraal Planbureau vandaag heeft gepubliceerd.

Voor studenten van buiten de Europese economische ruimte (EER) loopt het bedrag zelf op tot € 82.400 per student. Dit becijfert het Centraal Planbureau in haar vandaag verschenen publicatie De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en mbo. Over de hele linie brengen buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren meer baten dan kosten met zich mee voor de Rijksbegroting. Dat geldt voor àlle buitenlandse studenten: dus afkomstig uit landen binnen en buiten de Europese economische ruimte (EER) en studerend aan zowel universiteiten als mbo- en hbo-instellingen.

Meeste baten van studenten buiten Europa

Studenten uit de EER (Europese unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) leveren per saldo wel minder op dan studenten uit andere landen, omdat zij evenveel collegegeld betalen als Nederlandse studenten. Het tarief dat Nederlandse studenten betalen is niet kostendekkend en wordt dus aangevuld door de Nederlandse overheid. Studenten van buiten de EER betalen in de meeste gevallen een kostendekkend tarief en kosten de Nederlandse belastingbetaler dus geen geld. Daarbij blijven ze na hun studie ook vaker in Nederland wonen en werken dan studenten uit de EER, waardoor ze meer Nederlandse belasting betalen. Uiteindelijk levert dit de Nederlandse schatkist gemiddeld € 82.400 op per student. Een student uit een EER-land levert de schatkist gemiddeld tussen de € 5.000 (hbo) en € 16.900 (wo) op.

Economische effecten van internationalisering

Het vandaag verschenen CPB-onderzoek brengt de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in kaart en is uitgevoerd op verzoek van de IBO-werkgroep internationalisering. De resultaten van het nieuwe CPB-onderzoek sluiten aan bij eerdere publicaties van Nuffic over de stayrates van internationale studenten. Deze publicaties zijn onder meer gebaseerd op eerder onderzoek van het CPB op dit terrein. Hieruit blijkt keer op keer dat internationale studenten die na hun studie in Nederland blijven werken, flink bijdragen aan de Nederlandse schatkist.

De opdracht van het IBO (Interdepartementaal beleidsonderzoek) is om te onderzoeken welke kansen en risico’s er zitten aan de internationalisering van de studentenpopulatie, welke positieve en negatieve effecten er werkelijk optreden en welke beleidsinterventies geschikt zijn om de positieve effecten te vergroten en de negatieve te beperken.

En de winnaar is...

23 januari 2020
Drie scholen hebben een prijs gewonnen met hun internationale eTwinning-project van het afgelopen jaar. De winnaars hebben projecten opgezet over afval en recycling, de Europese verkiezingen en cultuur.

Erasmus+ bereikt 10 miljoen deelnemers

13 juni 2019
Het Erasmus+-programma verwelkomde onlangs de tienmiljoenste deelnemer.