Beurzen voor Duitsland, Israël en Zwitserland

Het Cultureel Verdrag-beurzenprogramma stelt studiebeurzen beschikbaar voor Duitsland, Israël en Zwitserland.

De mogelijkheden variëren: zomerbeurzen, masterbeurzen, PhD- en andere onderzoeksbeurzen. De aanmelding sluit op 30 november 2017.

Israël

Israël stelt studiebeurzen, onderzoeksbeurzen en zomerbeurzen beschikbaar voor aanvragers met de Nederlandse nationaliteit. Sinds dit jaar zijn de zogeheten ULPAN-taalcursussen van ongeveer 3 tot 4 weken aan de University of Haifa weer onderdeel van het aanbod. De taalcursussen starten in de zomer van 2018, de studie- en onderzoeksbeurzen in oktober 2018. Selectiegesprekken bij de ambassade van Israël in december 2017 of januari 2018 maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Zwitserland

Om internationaal toptalent aan te trekken zijn er de Swiss Government Excellence Scholarships. Dit zijn beurzen voor (promotie-)onderzoek en postdoctoraal onderwijs. De beurzen zijn bestemd voor excellente onderzoekers uit alle vakgebieden. De duur van de beurs kan variëren van 6 tot 36 maanden. Daarnaast zijn er studiebeurzen beschikbaar voor een masterstudie in een artistieke richting.

Duitsland

Studenten, afgestudeerden en promovendi kunnen zich voor verschillende beurzen aanmelden. Het gaat om: Forschungsstipendien – Jahresstipendien, Forschungsstipendien – Promotionen im Cotutelle-Verfahren, Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer en Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte. De duur kan variëren van 1 maand voor de zomerbeurzen tot 18 maanden voor het Cotutelle Doctoral Programme, afgezien van eventuele verlengingen.

Meer informatie

De aanmelding sluit op 30 november 2017. Meer informatie over de voorwaarden, de aanmeldingsprocedure of het aanbod van overige landen kun je vinden via de website van WilWeg.

Institutionele onderwijssamenwerking tussen Nederland en Irak van start

19 januari 2020
Zes Irakese universiteiten werken samen met Nederlandse kennisinstellingen aan waterbeheer en klimaatvriendelijke landbouw.

Subsidie aanvragen voor internationalisering in het po en vo

27 september 2019
Wil je als basisschool of middelbare school je onderwijs internationaler maken, dan biedt de subsidieregeling IPV je allerlei mogelijkheden. Vraag de subsidie aan met onze 7 handige tips.