Beurzen voor Duitsland, Israël en Zwitserland

meer over:
Het Cultureel Verdrag-beurzenprogramma stelt studiebeurzen beschikbaar voor Duitsland, Israël en Zwitserland.

De mogelijkheden variëren: zomerbeurzen, masterbeurzen, PhD- en andere onderzoeksbeurzen. De aanmelding sluit op 30 november 2017.

Israël

Israël stelt studiebeurzen, onderzoeksbeurzen en zomerbeurzen beschikbaar voor aanvragers met de Nederlandse nationaliteit. Sinds dit jaar zijn de zogeheten ULPAN-taalcursussen van ongeveer 3 tot 4 weken aan de University of Haifa weer onderdeel van het aanbod. De taalcursussen starten in de zomer van 2018, de studie- en onderzoeksbeurzen in oktober 2018. Selectiegesprekken bij de ambassade van Israël in december 2017 of januari 2018 maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Zwitserland

Om internationaal toptalent aan te trekken zijn er de Swiss Government Excellence Scholarships. Dit zijn beurzen voor (promotie-)onderzoek en postdoctoraal onderwijs. De beurzen zijn bestemd voor excellente onderzoekers uit alle vakgebieden. De duur van de beurs kan variëren van 6 tot 36 maanden. Daarnaast zijn er studiebeurzen beschikbaar voor een masterstudie in een artistieke richting.

Duitsland

Studenten, afgestudeerden en promovendi kunnen zich voor verschillende beurzen aanmelden. Het gaat om: Forschungsstipendien – Jahresstipendien, Forschungsstipendien – Promotionen im Cotutelle-Verfahren, Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer en Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte. De duur kan variëren van 1 maand voor de zomerbeurzen tot 18 maanden voor het Cotutelle Doctoral Programme, afgezien van eventuele verlengingen.

Meer informatie

De aanmelding sluit op 30 november 2017. Meer informatie over de voorwaarden, de aanmeldingsprocedure of het aanbod van overige landen kun je vinden via de website van WilWeg.

Nederland gaat samenwerken met Irak op het gebied van onderwijs

8 juli 2019
Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt daarvoor extra middelen beschikbaar aan het Orange Knowledge Programma dat via onderwijs en training bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Wim Deetman over 10 jaar Wim Deetman Studiefonds

18 juni 2019
Met een feestelijke bijeenkomst in Nieuwspoort kwam op 14 juni na tien jaar een einde aan het Wim Deetman Studiefonds. Destijds mochten 49 internationale studenten met een beurs studeren in Den Haag. Oud-burgemeester, ex-minister van OCW en oud-voorzitter van Nuffic, Wim Deetman over ‘zijn’ fonds.