Bert van der Zwaan nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Nuffic

meer over:
Bert van der Zwaan start in september als voorzitter van de Raad van Toezicht van Nuffic. Van der Zwaan volgt Arie Kruseman op die na ruim acht jaar afscheid neemt.
Bert van der Zwaan

Van der Zwaan studeerde Geologie en Paleontologie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Aan die laatste universiteit promoveerde hij in 1982. In 1991 werd Van der Zwaan hoogleraar Biogeologie in Nijmegen en in 2002 in Utrecht. Van 2011 tot 2018 was hij rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Als rector heeft hij diverse initiatieven genomen om de banden van de universiteit met het primair en voortgezet onderwijs in de regio aan te halen, zoals ‘Meet the professor’.

Samenwerken

Al vroeg in zijn loopbaan ervoer Van der Zwaan het belang van internationaal samenwerken in onderwijs en onderzoek. Gedurende zijn wetenschappelijke en bestuurlijke carrière werkte van der Zwaan veel samen met onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven in binnen- en buitenland. In 2015 schreef hij naar aanleiding van gesprekken met collega’s in drie continenten het essayboek Haalt de universiteit 2040?. Daarin concludeert hij dat de toekomst van de universiteit niet vanzelfsprekend is en opnieuw doordacht moet worden. Het boek kreeg veel bijval in en buiten de universitaire wereld.

Internationaal burgerschap

Van der Zwaan kijkt uit naar zijn voorzitterschap. “Voor Nederland als handelsnatie is de internationale omgeving van groot belang. Aandacht voor internationaal burgerschap en de mogelijkheden die internationalisering biedt, is daarom essentieel voor het hele onderwijs, van primair onderwijs tot de universiteit. Nuffic is een prachtige organisatie die met veel kennis en expertise hierin een grote rol speelt. Het is daarom een voorrecht toe te treden tot de Raad van Toezicht.”

Internationaliseren in de hele onderwijssector

Cathy Spierenburg, lid van de Raad van Toezicht van Nuffic, ziet in Van der Zwaan een waardevolle toevoeging. “Bert van der Zwaan heeft zijn roots in het hoger onderwijs, maar heeft oog voor en kennis van het belang van internationaliseren in de hele onderwijssector. Hiermee wist hij de leden van de Raad van Toezicht unaniem te overtuigen.”

Een voorzitter die van wanten weet

Ook Nuffic-directeur Freddy Weima is verheugd over de benoeming van Bert van der Zwaan. “We krijgen een voorzitter die van wanten weet. Van der Zwaan combineert stevige bestuurlijke ervaring met een warm hart voor het onderwijs en een heldere visie op internationalisering. Ik zie zeer uit naar de samenwerking.”

De benoeming van Van der Zwaan vond plaats na een open sollicitatieprocedure en een positief advies van de volledige Raad van Toezicht.

'Ik zie een beweging richting nationalisme'

2 oktober 2019
Dubbelinterview met nieuwe en scheidend voorzitter van Raad van Toezicht Nuffic.

Voorgenomen besluit OCW over takenpakket Nuffic

17 juli 2019
Recent heeft het ministerie van OCW het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om de subsidie voor Nuffic met ingang van 2021 te verlagen.