9 nieuwe excellente scholen met internationale oriëntatie

49 nieuwe scholen of schoolsoorten in het primair en voortgezet onderwijs mogen zich de komende 3 jaar ‘excellent’ noemen.

9 van deze scholen hebben een excellentieprofiel op het gebied van internationalisering zoals vroeg vreemdetalenonderwijs, eTwinning of tweetalig onderwijs. Het aantal Excellente Scholen is sinds de eerste uitreiking van het predicaat in 2012 fors gegroeid. In totaal zijn het er nu 248. Het is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel.

Een school bepaalt zelf in welke mate en op welke wijze zij zich wil profileren bijvoorbeeld door een innovatief onderwijsaanbod zijn of tweetaligheid. Het predicaat is 3 jaar geldig.

Scholennetwerken Nuffic

Uit een vergelijking met de leden van de Nuffic-scholennetwerken blijkt dat 9 van de 49 nieuwe Excellente Scholen 2017 met een van de volgende programma’s of onderwijsconcepten werkt:

 • eTwinning (de online community voor scholen in Europa)
 • vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs vanaf groep 1)
 • tto (tweetalig onderwijs)
 • LinQ (versterking talenonderwijs Frans /Duits)
 • Chinees

De 9 scholen

 • Daltonschool Sint Joris, Borculo (vvto)
 • Cns De Triangel, Lunteren (vvto)
 • Meerwegen Scholengroep, Corlaer College (vmbo). Nijkerk, Coir(eTwinning)
 • Meerwegen Scholengroep, Farel College (vwo), Amersfoort (eTwinning, tto)
 • Scholengemeenschap De Overlaat (vmbo), Nijkerk (eTwinning)
 • Dr. Knippenbergcollege (vmbo), Helmond (eTwinning)
 • Stanislascollege (vwo), Delft (Chinees)
 • Twents Carmel College (vmbo), Oldenzaal en Denekamp (LinQ)
 • Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, (Chinees, LinQ Frans)