170 leerlingen aan de slag met eindexamen Chinees

Deze weken doen 170 vwo-leerlingen in ons land eindexamen Chinees. De taal is dit schooljaar voor het eerst officieel een eindexamenvak.

15 scholen, verspreid over het land, bieden hun leerlingen de gelegenheid om er dit jaar eindexamen in te doen.

Dat blijkt uit een overzicht van Nuffic, die als beheerder van het scholennetwerk Chinese Taal & Cultuur zorgt voor de kwaliteitsborging van de eindexamens Chinees. Nuffic verwacht dat het aantal scholen en leerlingen de komende jaren sterk zal toenemen.

De 15 scholen die dit jaar als eerste officieel eindexamen Chinees doen zijn gevestigd in Assen, Tilburg, Den Haag, Delft, Leiden, Gouda, Rotterdam, Arnhem, Hilversum, Hoorn, Wassenaar en Amsterdam.

Voor het eerst eindexamens

Het is al langer mogelijk om Chinees als vak te volgen in het vwo. Momenteel is dat mogelijk op 70 scholen in Nederland. Eindexamen doen in het vak was tot dit jaar echter alleen mogelijk op een klein aantal scholen dat meedeed aan een pilot. Dit schooljaar, 2017-2018, is Chinees dus officieel voor het eerst voor alle scholen mogelijk als eindexamenvak. Ook kan dit jaar voor het eerst ook Chinees als staatsexamen worden afgesloten. Daar zijn 12 kandidaten voor.

Pilot

In 2010 startte het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO een pilot met 9 scholen. In het eerste jaar deden daar 20 kandidaten eindexamen Chinees. Dit aantal groeide de afgelopen jaren behoorlijk, met 68 kandidaten in 2014, 97 in 2016 en 138 vorig jaar.

Chinees op school: van pilot naar invoering

Groeiende interesse in Chinees

Nuffic verwacht dan ook de komende jaren een sterke groei in het aantal leerlingen en scholen die Chinees zullen doen als eindexamenvak. “Leerlingen die internationaal georiënteerd zijn kiezen steeds vaker voor Chinees als moderne vreemde taal”, vertelt Jessica Paardekooper, coördinator namens Nuffic van het scholennetwerk Chinese Taal & Cultuur, en parttime docent Chinees aan een Rotterdamse middelbare school. “Chinees wordt immers steeds belangrijker. We hebben bijvoorbeeld steeds meer contact met China in handel. Zo heeft het kabinet op 8 april weer een handelsmissie gepland staan.”

Toetsweken

Chinees heeft geen centraal eindexamen. De eindexamens Chinees vinden plaats in de schoolexamen-toetsweek die scholen in de komende periode zelf organiseren. Elke school bepaalt zelf welke toetsen worden gebruikt. Nuffic werkt samen met docenten om de kwaliteit van het vak en het examen Chinees te waarborgen. In het eerste eindexamenjaar worden meerdere vaardigheden getoetst: lees-, spreek-, luister- en schrijfvaardigheid.

Internationale studenten willen in september starten met studie in Nederland

22 juli 2020
Internationals willen nog steeds graag naar Nederland komen voor een studie, liefst als gepland in september. Maar door het coronavirus zijn er nog steeds veel onzekerheden.

Internationale studenten onzeker over studie in Nederland

26 mei 2020
De belangstelling van buitenlandse studenten om in Nederland te studeren is ondanks de coronacrisis nog steeds groot, maar dat betekent niet automatisch dat ze zich zullen inschrijven.

Kick-off: Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs

11 september 2020 14:00 - 11 september 2020 15:00
Online
Van 11 september tot 10 oktober 2020 vindt de maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs plaats. De maand wordt gestart met een kick-off.

Uitreiking Europees Talenlabel 2020

30 oktober 2020 09:00 - 30 oktober 2020 17:00
Online
Tijdens het online Congres Levende Talen reiken wij het Europees Talenlabel uit aan de meest innovatieve taalprojecten van Nederland.