10 jaar Wim Deetman Studiefonds

Den Haag zendt 49 jonge ambassadeurs voor vrede, recht en veiligheid uit in de wereld. Zij ontvingen in de afgelopen tien jaar een beurs van het Wim Deetman Studiefonds (WDS).
Wim Deetman reikt beurs uit aan student. Fotograaf: Fleur Beemster

Den Haag zendt 49 jonge ambassadeurs voor vrede, recht en veiligheid uit in de wereld. Zij ontvingen in de afgelopen tien jaar een beurs van het Wim Deetman Studiefonds (WDS). De 49 getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden volgden met deze beurs in Den Haag een masteropleiding op het gebied van vrede, internationaal recht en veiligheid.

‘De mogelijkheid om in Den Haag mijn master te volgen maakte het verschil om mijn persoonlijke en professionele dromen en doelen te bereiken’, zegt Marina Graciolli de Paiva, WDS-bursaal 2016. Ze komt aan het woord in het onderzoeksrapport van de oud-WDS-bursaal Ubongabasi Obot. Ter afsluiting van het fonds vroeg het bestuur van de stichting Wim Deetman Studiefonds haar een kleinschalig onderzoek uit te voeren onder de alumni.

Het onderzoeksrapport doet verslag van de herkomst van de studenten en hun motivatie om in Den Haag te studeren, wat de beurs voor hen betekent en hoe zij in hun huidige functie als ambassadeur van het WDS optreden. Uit het rapport blijkt het grote belang van de WDS-beurzen voor de studenten en hun werkzame leven voor een rechtvaardige samenleving.

Besteding en betekenis van donaties

Het onderzoeksrapport maakt deel uit van het finale verslag van het WDS, ingesteld voor een periode van tien jaar. Met de presentatie van het eindverslag leggen de fondsbestuurders Rijk van Marion, Chris Mos en Gert Zandsteeg verantwoording af over de besteding en betekenis van de donaties voor de studenten, hun samenleving en Den Haag als internationale stad van vrede en recht.

De presentatie heeft plaats op vrijdagmiddag 14 juni tijdens de slotbijeenkomst van het WDS in internationaal perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag neemt het eindverslag in ontvangst, evenals andere donoren die bijdroegen aan het WDS: AM(BAM), Ballast Nedam, Shell, Siemens, Staedion, TgG (Univé) en TwijnstraGudde.

Wim Deetman kreeg het gelijknamige studiefonds in 2008 aangeboden bij zijn afscheid als burgemeester van Den Haag. Als burgemeester zette hij zich samen met wethouders, medewerkers en tal van andere betrokken personen en organisaties in voor Den Haag als internationale stad van vrede, recht en veiligheid. Eerder was hij onder andere minister van Onderwijs en Wetenschappen.

Den Haag prikkelt verstand

Het WDS draagt met de 49 ambassadeurs ook bij aan de internationale uitstraling van Den Haag. De alumni promoten op lokaal en (inter)nationaal niveau Den Haag als stad van vrede en recht. Zij doen dat vanuit hun functie en/of als vrijwilliger. Alumni zijn onder andere actief op het gebied van integratie, mensenrechten, bescherming van kinderen en vluchtelingen. Ze leggen een grote maatschappelijke betrokkenheid aan de dag die zich eerder ook uitte in activiteiten als vrijwilliger naast hun studie.

Ook door de aanwezigheid van relevante internationale organisaties prikkelt Den Haag het verstand en is de stad intellectueel heel verrijkend, menen de alumni. ‘Het studeren in Den Haag als internationale stad van vrede en recht heeft mij de mogelijkheid gegeven om te leren van en om te gaan met academici en ontwikkelingswerkers’, vertelt Meenal Thakur, WDS-bursaal 2018.

‘De stad is erg internationaal en omdat het de hoofdstad van vrede en recht is heb je hier veel organisaties in dat betreffende werkveld. De vele evenementen, lezingen en tentoonstellingen zijn een enorme verrijking op de ervaring in Den Haag te studeren. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om een goed netwerk op te bouwen’, vervolgt Marina Graciolli de Paiva.

Nieuwe deuren open

Het WDS, ondersteund door het in Den Haag gevestigde Nuffic - de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs -, reikte in totaal 49 beurzen uit aan studenten uit ontwikkelingslanden. Die volgden een masteropleiding aan het Institute of Social Studies (ISS), Universiteit Leiden Campus Den Haag en de Haagse Hogeschool. De meeste bursalen volgden eerder in eigen land een relevante bachelor. Gemotiveerd door persoonlijke omstandigheden, de situatie van hun land of regio dan wel eerdere werkervaring kozen zij bewust voor een vervolgstudie op het gebied van internationaal recht, vrede en veiligheid. De WDS-beurs maakte dit mogelijk.

Door de opgedane kennis weten zij zich beter uitgerust om baanbrekende interventies te introduceren in hun werkveld. Na hun studie in Den Haag openen zich dan ook nieuwe deuren, blijkt uit het onderzoeksrapport. Afgezwaaide bursalen kwamen na hun studie in Den Haag onder andere terecht bij de Verenigde Naties, Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie, Hivos, Cordaid, War Child en als PhD onderzoeker bij onderzoeksinstellingen.

Lees ook het interview met Wim Deetman over 'zijn' fonds.

Uitreiking WDS beurzen aan studenten. Met paarse stropdas: Wim Deetman

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Internationale studenten willen in september starten met studie in Nederland

22 juli 2020
Internationals willen nog steeds graag naar Nederland komen voor een studie, liefst als gepland in september. Maar door het coronavirus zijn er nog steeds veel onzekerheden.

Internationaal samenwerken op Deltion: ‘Dit zijn échte cultuurverschillen’

26 mei 2020
Een studie Internationale Handel & Commercie kan niet zonder internationale projecten. Met die overtuiging begonnen docenten Martin Reins en Šacira Ganić (Deltion College) eTwinning-projecten voor studenten uit Nederland, Kroatië en Roemenië.