10 beurzen voor Indonesië

Indonesië stelt in het kader van het Cultureel Verdrag met Nederland voor het studiejaar 2018/2019 10 studiebeurzen beschikbaar.

Het gaat om een studieprogramma van één academisch jaar aan een Indonesische instelling. De aanmelding sluit op 18 februari 2018.

De voorkeur gaat uit naar studenten met interesse in de Indonesische cultuur (taal, dans, kunst, muziek, gastronomie), maar ook studenten uit andere disciplines kunnen een beurs aanvragen. De beurs is uitsluitend bestemd voor studie binnen het Darmasiswa RI-programma.

Voorwaarden en aanmelden

De oriëntatiedagen vinden eind augustus 2018 plaats en het programma start in september 2018. Meer informatie zoals de voorwaarden en de aanmeldingsprocedure kun je vinden via de website van WilWeg. De aanmelding sluit op 18 februari 2018.

Institutionele onderwijssamenwerking tussen Nederland en Irak van start

19 januari 2020
Zes Irakese universiteiten werken samen met Nederlandse kennisinstellingen aan waterbeheer en klimaatvriendelijke landbouw.

Subsidie aanvragen voor internationalisering in het po en vo

27 september 2019
Wil je als basisschool of middelbare school je onderwijs internationaler maken, dan biedt de subsidieregeling IPV je allerlei mogelijkheden. Vraag de subsidie aan met onze 7 handige tips.