Nuffic News

Onderwijsmissie naar Canada tijdens koninklijk bezoek

Onderwijsmissie naar Canada tijdens koninklijk bezoek

Een grote Nederlandse hogeronderwijsmissie zal in mei naar Canada gaan als koning Willem-Alexander en koningin Máxima een driedaags bezoek brengen aan dat land. Het is dan precies zeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd, waarbij de Canadezen een belangrijke rol speelden.

Lees verder...

30 april-1 mei: Oriëntatiecursus internationalisering

tags Expertise

Beginnende internationaliseerders in korte tijd inzicht bieden in de internationalisering van het hoger onderwijs. Dat is het doel van de tweedaagse Oriëntatiecursus internationalisering die EP-Nuffic aanbiedt op 30 april en 1 mei 2015. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Lees verder...

4 maart: deadline voor aanvragen ‘individuele mobiliteit’ in Erasmus+

De deadline voor de aanvraag van individuele mobiliteitsbeurzen in Erasmus+ valt dit jaar op 4 maart, 12.00 uur CET.

Lees verder...

EP-Nuffic verkent dienstverlening aan mbo-sector

tags Expertise

EP-Nuffic is door het Ministerie van OCW verzocht om als ‘het huis van de internationalisering van het onderwijs’ ook de mbo-sector van ondersteuning en informatie te gaan voorzien.

Lees verder...

Peru en Nederland versterken onderwijsbanden

Peru en Nederland versterken onderwijsbanden

Het ministerie van onderwijs van Peru en EP-Nuffic zijn een vierjarige overeenkomst aangegaan om samenwerking in het hoger onderwijs tussen beide landen te versterken. Dit gebeurt door de banden tussen Peru en Nederland te versterken en kennis te delen. Op deze manier wordt ook de kenniseconomie in beide landen gestimuleerd.

Lees verder...

Masterlening Erasmus+ komt in zicht

Het Europees Investeringsfonds heeft de leenfaciliteit van Erasmus+ een stap dichterbij gebracht. Financiële instellingen kunnen zich daar nu aanmelden als zij leningen willen verstrekken aan studenten voor een master elders in Europa. Naar verwachting is het vanaf komende zomer mogelijk om zo’n lening aan te vragen.

Lees verder...

Meld u aan voor EP-Nuffic Jaarcongres op 12 maart 2015

'Onderwijsbreed internationaliseren’ is het thema van het eerste EP-Nuffic Jaarcongres, donderdag 12 maart 2015 in de Fokker Terminal, Den Haag. U kunt zich aanmelden tot donderdag 5 maart.

Lees verder...

Introductiecursus: erkenning van buitenlandse diploma’s

Speciaal voor werkgevers en medewerkers van overheidsinstellingen en administratieve organisaties organiseert EP-Nuffic een introductiecursus over diplomawaardering.

Lees verder...

NAFSA: receptie toegevoegd aan programma

Op woensdag 27 mei 2015 organiseert EP-Nuffic naast de jaarlijkse Study in Holland-stand een receptie voor deelnemers aan de NAFSA-conferentie in Boston. Ook Holland Alumni uit de regio Boston zijn van harte welkom.

Lees verder...

Subsidie voor open en online onderwijs in trek

Universiteiten en hogescholen hebben meer dan genoeg ideeën voor het geld waarmee minister Bussemaker open en online onderwijs wil stimuleren. Een plan is te onderzoeken welke nieuwe media geschikt zijn om zicht te houden op de vorderingen van studenten in het buitenland.

Lees verder...

Holland Scholarship stimuleert de mobiliteit van studenten

Holland Scholarship stimuleert de mobiliteit van studenten

De inschrijving voor hét nieuwe Nederlandse beurzenprogramma Holland Scholarship start vandaag, 16 februari 2015.

Lees verder...

Run op Deense stufi door EU-studenten

Het aantal EU-burgers dat Deense studiefinanciering ontvangt is in enkele jaren tijd vertienvoudigd. Dat meldt University World News. In 2012 ging het nog om 441 personen. Het aantal explodeerde na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie, tot ruim 4.600 in 2014.

Lees verder...

Bursalenstelsel moet buitenlands talent trekken

Nederlandse universiteiten mogen de komende acht jaar bij wijze van experiment tweeduizend student-promovendi (bursalen) opleiden. In plaats van een salaris mogen ze hun een beurs geven. Het doel is zo meer onderzoekers op te leiden, die beter zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Ook moet promoveren in Nederland aantrekkelijker worden voor buitenlands talent.

Lees verder...

Drie Nederlandse universiteiten in top U-Multirank

Nederlandse universiteiten scoren goed in de ranking voor internationalisering van U-Multirank. De universiteiten van Delft, Eindhoven en Wageningen halen de hoogste score op alle onderzochte aspecten van instellingsbrede internationalisering.

Lees verder...

Engels van buitenlandse studenten in UK onder de maat

De taalvaardigheid van buitenlandse studenten in Groot-Brittannië schiet ernstig tekort. Bijna een derde van de academici geeft aan dat de studenten niet het niveau hebben dat is vereist om een studie te kunnen volgen, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek THE Best University Workplace Survey.

Lees verder...

Meer internationale studenten aan universiteiten

De instroom van buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten is toegenomen met ruim 8 procent. De VSNU noemt vooral de stijging binnen de sector Techniek spectaculair. Daar schreven zich bijna een kwart meer internationale studenten in. Maar de populairste studierichting blijft Economie.

Lees verder...

EP-Nuffic: meer focus op bedrijfsleven

EP-Nuffic gaat nauw samenwerken met het platform ‘Ondernemen in ontwikkelingslanden’ dat in oktober 2014 werd gelanceerd. Via het platform kan EP-Nuffic expertise met ondernemers delen en uiteindelijk komen tot samenwerking bij onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden.

Lees verder...

Kenniscirculatie over internationalisation at home van start

tags Expertise

Er was meer belangstelling dan plaats voor de bijeenkomst ‘Studenten internationaliseren in eigen land’ van EP-Nuffic op 5 februari in Utrecht. Als het aan directeur Freddy Weima ligt, krijgt die een vervolg. Hij noemde de bijeenkomst het startschot van kenniscirculatie over internationalisation at home.

Lees verder...

Nu in Transfer: historische kansen in Zuid-Afrika

Nu in Transfer: historische kansen in Zuid-Afrika

Sinds de val van het apartheidsregime heeft Zuid-Afrika zich in razend tempo ontwikkeld. De economie bloeit, het land heeft veel goed opgeleiden nodig. Binnenkort opent EP-Nuffic er een Neso-kantoor. In het nieuwe nummer van vakblad Transfer daarom volop aandacht voor Zuid-Afrika.

Lees verder...

Mobstacles: nieuwe reeks netwerkdagen en cursus

Dit voorjaar organiseert het Mobstacles / Euraxess-team van EP-Nuffic een aantal netwerkdagen en een cursus over mobiliteitsobstakels voor buitenlandse studenten en onderzoekers. U kunt zich nu inschrijven.

Lees verder...

Laatste wijziging: 23-05-2012 16:17