Nuffic News

16 april: Cospa-dag voor coördinatoren internationale stages

De jaarlijkse Cospa-dag vindt plaats op donderdag 16 april 2015 in Utrecht. Centraal staat het uitwisselen van informatie met collega-coördinatoren.

Lees verder...

Vlaanderen trekt aan de bel bij Bussemaker

De Vlaamse minister van Onderwijs, Hilde Crevits, praat maandag met minister Bussemaker over het afschaffen van de basisbeurs. Vlaamse universiteiten zijn bang dat Nederlandse studenten daardoor massaal hun kant op komen, meldt De Standaard.

Lees verder...

Nog te weinig stufi voor studenten Zuid-Afrika

Zuid-Afrika verhoogt het budget voor beurzen en leningen voor armlastige studenten. Maar met iets meer dan 709 miljoen euro is er ook dit jaar nog niet genoeg geld voor iedereen die in aan de criteria voldoet.

Lees verder...

Uitbreiding joint doctorates naar Groningen

Het aantal instellingen dat joint doctorates verstrekt groeit. Op 22 januari 2015 reikte de Rijksuniversiteit Groningen voor het eerst in haar geschiedenis joint PhD-bullen uit.

Lees verder...

INSEAD: Nederland goed in aantrekken talent

Nederland staat dit jaar op de twaalfde plaats in de Global Talent Competitiveness Index, een ranglijst voor het vermogen om buitenlands talent aan te trekken.

Lees verder...

Duits techniek- en kunstonderwijs internationaal in trek

Vooral technische opleidingen, conservatoria en kunstacademies trekken in Duitsland veel buitenlandse studenten en docenten. Kleine instellingen hebben meer moeite om een internationaler profiel te krijgen.

Lees verder...

Update bijeenkomst Internationalisation at Home: inschrijving gesloten

tags Expertise

Op 5 februari 2015 organiseert EP-Nuffic een bijeenkomst over Internationalisation at Home: manieren om studenten te internationaliseren in eigen land.

Lees verder...

Highlights Beleidsmonitor/Policy monitor

tags Expertise

De Beleidsmonitor met een overzicht van het beleidsnieuws uit december 2014 is verschenen.

Lees verder...

Minder EU-geld voor wetenschappelijk onderzoek

De Europese Commissie wil de komende drie jaar 2,7 miljard euro bezuinigen op het budget van Horizon 2020, het Europese programma voor onderzoek en innovatie.

Lees verder...

11 februari: voorlichtingsdag over Sport binnen Erasmus+

Op 11 februari 2015 is er in Brussel een voorlichtingsdag over de Sport-tak binnen het programma Erasmus+. U kunt zich hiervoor aanmelden tot vrijdag 30 januari.

Lees verder...

Herkenbaarheid hbo-titels weer ter discussie

De Vereniging Hogescholen (VH) is niet helemaal tevreden over de vorig jaar vastgestelde aanpassing van de titulatuur voor hbo’ers. Op verzoek van minister Bussemaker neemt EP-Nuffic daarom de internationale herkenbaarheid van een aantal graden onder de loep.

Lees verder...

Webinar over diploma’s Afrika en Midden-Oosten

De beroepsorganisatie voor onderwijsvergelijkers TAICEP komt met een webinar over onderwijsdocumentatie uit een selectie van landen in Afrika en het Midden-Oosten. De anderhalf uur durende presentatie in het Engels is bedoeld voor professionals aan universiteiten en hogescholen die zich bezighouden met de toelating van buitenlandse studenten.

Lees verder...

Terugblik op één jaar Erasmus+

2014 was het eerste jaar van Erasmus+, het grote Europese subsidieprogramma voor Onderwijs, Jeugd en Sport.

Lees verder...

5 februari: Bijeenkomst over Internationalisation at Home (geüpdatet)

tags Expertise

Op 5 februari 2015 organiseert EP-Nuffic een bijeenkomst over Internationalisation at Home: manieren om studenten te internationaliseren in eigen land. De bijeenkomst is gericht op beleidsmedewerkers, docenten en opleidingsdirecteuren binnen Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs.

Lees verder...

EP-Nuffic van start

Per 1 januari 2015 zijn het Europees Platform en de Nuffic gefuseerd tot EP-Nuffic. Daarmee is een onderwijsbreed expertise- en dienstencentrum voor internationalisering ontstaan, van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.

Lees verder...

Start FAIR-project: concrete aanbevelingen voor eerlijke erkenningsprocedures

Hoe sneller en transparanter erkenningsprocedures van buitenlandse studieresultaten verlopen, hoe beter dat is voor de mobiliteit van studenten in Europa. Het Europese project 'Focus on Automatic Institutional Recognition' (FAIR) gaat daar concreet wat aan doen met aanbevelingen op maat aan de 23 universiteiten en hogescholen die meedoen aan het project.

Lees verder...

Doe mee aan Aziatische onderwijsbeurs APAIE 2015

Doe mee aan Aziatische onderwijsbeurs APAIE 2015

Op zoek naar internationale partners in Azië? Neem gratis deel aan de Study in Holland-stand op de APAIE-conferentie 2015 in Beijing. Deze belangrijke onderwijsbeurs vindt dit jaar plaats van 23-26 maart.

Lees verder...

Normbedragen per 1 januari 2015

Bij een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV), een verblijfsvergunning (VVR) of een tewerkstellingsvergunning (TWV) wordt gecontroleerd of de vreemdeling over voldoende middelen beschikt. Deze normbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Hieronder vindt u de bedragen die gelden per 1 januari 2015.

Lees verder...

Websites vernieuwd

Als u regelmatig op deze website komt, is het u ongetwijfeld opgevallen: de website is aanzienlijk veranderd.

Lees verder...

ASC publiceert kaart met no-go gebieden 2014

Rood en geel domineren de kaart van Afrika die het Afrika-Studiecentrum heeft gepubliceerd. De nieuwe themakaart No-go gebieden 2014 bevat een kaart van Afrika en een kaart van de wereld waarop veilige en onveilige gebieden te zien zijn, gebaseerd op reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanleiding voor het uitbrengen van deze kaart was het negatieve reisadvies voor Afrika dat de Hogeschool van Amsterdam begin november afkondigde.

Lees verder...

Laatste wijziging: 23-05-2012 16:17