Focusjaar Turkije: werkbezoek in voorbereiding

Publicatiedatum: 28-03-2012 11:50
Tags:

Nederland en Turkije vieren dit jaar 400 jaar diplomatieke betrekkingen. De Nuffic besteedt in dit jubileumjaar extra aandacht aan Turkije, en werkt hierbij samen met het Nederlands Instituut voor Hoger Onderwijs in Ankara (NIHA). Geïnteresseerde Nederlandse instellingen kunnen bijvoorbeeld mee op werkbezoek naar Turkije.

Onderwijssamenwerking en stages in Turkije

Tijdens het Nuffic Jaarcongres 2012 stond Turkije in de belangstelling. Het NIHA organiseerde een sessie over stage lopen in Turkije. Het instituut wil het aantal Turkse stagebedrijven in zijn bestand flink uitbreiden. Daarnaast wil het zich ook gaan richten op de Turkse student die in Nederland stage wil lopen.

In dezelfde sessie vertelden een hogeschooldocent en een student over hun ervaringen in Turkije. Zij benadrukten hoe belangrijk het is om als gastdocent of uitwisselingsstudent rekening te houden met culturele verschillen.  
 

Digitale colleges

De sessie ‘digitale collegereeks Nederland-Turkije’ werd geleid door Lily Sprangers, directeur van het Turkije Instituut). Zij vertelde over een project waarin zes Nederlandse en Turkse universiteiten aan elkaar werden gekoppeld middels een digitale collegereeks over EU-uitbreiding. Studenten uit het ene land volgden colleges uit het andere land via een cameraverbinding en konden live met elkaar in discussie.

Dergelijke projecten kennen uiteraard struikelblokken, zoals de planning van de digitale colleges en het extra werk voor de docenten. Maar de positieve uitkomsten zijn overtuigend: inspirerende colleges en een levendige interactie tussen studenten en docenten. Deelnemende docenten en studenten waren dan ook zeer enthousiast. In enkele gevallen is de samenwerking na afloop van het project voortgezet.
 

Focus op Turkije

Het tijdschrift Transfer gaf begin dit jaar de aftrap voor het focusjaar Turkije met een special over het land. Ook de jaarlijkse Cospadag, op 19 april, besteedt aandacht aan Turkije. Het NIHA organiseert er bijvoorbeeld een sessie over het hoger beroepsonderwijs en stagemogelijkheden in Turkije.

Later dit voorjaar publiceert de Nuffic een Education market information factsheet over Turkije. Dit is een coproductie van de afdeling Positionering van de Nuffic en het NIHA. In het najaar neemt de Nuffic nog deel aan een onderwijsfair in Turkije.
  

Wederzijds werkbezoek

In juni organiseert het NIHA, bij voldoende belangstelling, een werkbezoek van Nederlandse onderwijsbestuurders aan Ankara. Heeft uw instelling belangstelling om aan deze bezoeken deel te nemen? Neem dan direct contact op met het NIHA of met Sjoerd Roodenburg (beleidsmedewerker van de Nuffic) via ons algemene telefoonnummer: 070 4260 260. Nuffic overweegt, na het bezoek aan Turkije, een tegenbezoek aan Nederland te organiseren. Daarover leest u meer in een volgende Nuffic News.

Laatste wijziging: 26-07-2012 16:58